قوانین راهوت

بخش اول: تعاریف

- قوانین: پذیرش قوانین راهوت  پیش نیاز بهره‌برداری از خدمات و چارچوب و ملاک عمل برای ارائه و دریافت هرگونه خدمت می‌باشد.

- راهوات: آزمایشگاه کد راهوات ارائه دهنده خدمات برنامه نویسی، طراحی و توسعه، میزبانی و ارائه دهنده سکوهای اینترنتی.

- مشترک: شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به ثبت سفارش و پرداخت هزینه سفارش و خدمات می‌نماید.

- خدمات: هر یک از خدمات نرم افزاری، فنی، اشتراک و پشتیبانی قابل ارائه توسط راهوت.

- تعرفه: فهرست کامل خدمات قابل ارائه همراه با ویژگی ها و محدودیت ها و قیمت ها.

 
بخش دوم: هویت

- هویت راهوت: شرکت رایانش هوشمند ترنج با نام تجاری راهوت، با نشانی وبسایت rahoot.ir مالک آزمایشگاه کد راهوات.

- هویت مشترک: شخصی حقیقی یا حقوقی است که سفارشات ثبت شده و قراردادهای منعقد شده تحت اطلاعات وی مدیریت می‌شود.

- در مورد مشترکین با هویت شخص حقوقی، یک نفر نماینده تام الاختیار معرفی می‌گردد. این نماینده نسبت به سفارش ثبت شده همانند خود شخص حقوقی اختیار تام دارد. وظیفه اعلام کتبی نماینده جدید در آینده بر عهده مشترک بوده و شرکت در صورت عدم دریافت اعلام کتبی مسئولیتی نسبت به حقوق و عملکرد مالکیتی و مسئولیتی مشترک نخواهد داشت.

- برای حفظ حقوق قانونی مشترکین، کلیه مشترکین موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود شامل تصویر کارت ملی برای اشخاص حقیقی و درخواست اشخاص حقوقی همراه با تصویرروزنامه رسمی و تصویر آخرین آگهی تغییرات، به شرکت می‌باشند. در صورتیکه شرکت، در هنگام تکمیل فرآیند خرید و به جهت تسهیل و تسریع امور، اقدام به دریافت و کنترل این مدارک ننماید، پس از آن حق دریافت این مدارک همواره برای مجری محفوظ بوده و با عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به مشترک، حقوق مالکیتی مشترک ملغی محسوب می‌شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحیح اطلاعات مستقیما بر عهده مشترک خواهد بود. شرکت مسئولیتی در قبال کنترل صحت امضاﺀ مشترکین و نمایندگان آنها ندارد.

- مشترک اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و نشانی‌ها وشماره تماس‌ها و همانند این‌ها، صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها می‌کوشد. شرکت حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته تصویر برابر اصل این اطلاعات را از مشترک دریافت نماید. شرکت حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سفارش و یا خدمت اقدام نماید.

- مالکیت اشتراک و کلیه مسئولیت‌ها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده مشترک و یا نماینده آن هر یک به تنهائی می‌باشد.

- در صورتیکه در راستای کاهش هزینه و یا بهبود کیفی خدمات نگهداری و تمدید، به جای مشخصات مشترک مشخصات ارائه کننده خدمات یا شرکت، ثبت شده باشد، همچنان کلیه تعهدات و مسئولیت‌های قانونی بر عهده مشترک خواهد بود.

 
بخش سوم: ارتباط و پشتیبانی

- روش ارتباطی مستند مشترک با شرکت، ارسال درخواست پشتیبانی به واحد پشتیبانی راهوت از طریق پیشخوان وبسایت راهوت خواهد بود.

تبصره: شرکت مسئولیتی نسبت به تبعات و خسارات وارد بر مشترکی که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.


بخش چهارم: تغییرات

- تغییرات قوانین: قوانین استفاده از خدمات شرکت تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین بین المللی و توافقات مجامع بین المللی ناظر بر خدمات قابل ارائه شرکت و از آنجا که این قوانین و توافقات در سطح کشور و بین الملل به طور برخط و ماهانه امکان تغییر دارند، شرکت حق تغییرات آتی در قوانین را بر خود محفوظ می‌داند و نسخه قوانین بروز شده را از طریق پیوند به صفحه قوانین در وب سایت شرکت در دسترس عموم خواهد بود. در ضمن شرکت مسئولیتی نسبت به اطلاع‌رسانی نفر به نفر درخصوص تغییرات احتمالی نداشته و مشترک می‌بایست موارد را در صورت نیاز با مراجعه به وب سایت راهوت بررسی نماید.

- تغییرات تعرفه:

- در صورت تغییر تعرفه در حین استفاده از خدمات، شرکت در صورت تمایل به ارتقا در بسته خدمت فعلی خود موظف به رعایت قیمت‌های جدید خواهد بود. لیکن خدمات پرداخت شده با تعرفه قبلی تا پایان دوره آن ارائه می‌گردد.

- هزینه‌های کارشناسی نیروی فنی و یا سایر خدماتی که در هنگام استفاده از یک خدمت تسویه شده، مورد نیاز واقع می‌گردد، تابع تعرفه روز درخواست جدید مشترک می‌باشد.

- تغییرات تعرفه از طریق وبسایت شرکت منعکس شده و مشترک موظف به تبعیت از آن برای سفارشات جدید می‌باشد.

- تغییر مالکیت: تغییر مالکیت خدمت ارائه شده (وب سایت، نرم افزار، اشتراک) امکان پذیر نمی‌باشد و مشترک حق فروش یا واگذاری وبسایت موضوع سفارش را ندارد. و در صورت نقض این مورد، شرکت هیچ گونه تعهدی در رابطه با سفارش به مشترک ندارد.

 
بخش پنجم: کسورات قانونی

مبلغ سفارش، مبلغ خالص دریافتى شرکت از مشترک می‌باشد و پرداخت هرگونه کسورات قانونى مربوط به قرارداد، انجام سفارش و ارائه خدمات بر عهده ى مشترک می‌باشد.

 

بخش ششم: حقوق مالکیت مادی و معنوی

- مالکیت کلیه حقوق مادی و معنوی کد مرجع، نرم افزارها، علائم تجاری و طرح متعلق به شرکت رایانش هوشمند ترنج می‌باشد و مشترک حق هیچگونه ادعایی را ندارد.

- مشترک مجاز به حذف امضاء، نام و نشانی شرکت از وب سایت نمی‌باشد، در صورتیکه مشترک درخواست عدم امضای طرح نماید، می‌بایست مبلغ اعلام شده توسط شرکت را به عنوان هزینه عدم درج امضاء، نام و نشان شرکت، به شرکت پرداخت نماید و رضایت شرکت را حاصل نماید.

- در صورت حذف و یا ویرایش هر یک از امضاء، نام و نشانی شرکت بدون اجازه و رضایت شرکت، شرکت مجاز است بدون هماهنگی با مشترک ارائه خدمت یا انجام سفارش را متوقف نماید و یا موضوع سفارش، خدمت و یا قرارداد را مسدود نماید. که در این صورت همه موارد بر عهده مشترک می‌باشد و برای ادامه ارائه خدمت و یا رفع مسدوی مشترک ملزم به پرداخت خسارت به شرکت به میزان اعلام شده توسط شرکت می‌باشد.

 
بخش هفتم: شرایط خاص

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص نظیر سیل، طوفان، زلزله، بلایای طبیعی، وقوع جنگ، حملات سایبری و هکری و...) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و قدرت شرکت باشد و انجام بخشی و یا تمام آن غیرممکن گردد، شرکت مکلف هست مراتب را از طریق وب سایت شرکت به مشترکین اطلاع دهد و تا سپس نسبت به ختم، تعلیق و یا ادامه قرارداد با توافق یکدیگر اتخاذ تصمیم خواهند نمود. در صورت فسخ قرارداد و سفارش هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می‌گیرد.


 بخش هشتم: پذیرش مواد قوانین

ثبت سفارش و یا پرداخت مبلغ سفارش، خدمات و یا قرارداد، به منزله‌ی پذیرش مواد قوانین شرکت  توسط مشترک می‌باشد و ملزم به رعایت تمام موارد می‌باشد و نیازی به اخذ امضاء از مشترک ندارد.